Checklist aan te leveren gegevens Vennootschap Onder Firma (V.O.F):

Om het korte organisatie acceptatie proces soepel en snel te kunnen doorlopen hebben wij een checklist voor u gemaakt.

1 Invoeren organisatie gegevens in uw account

Alle Bedrijfs- & Bankgegevens ingevuld?

Zorg er voor dat al uw Bedrijfsgegevens & Bankgegevens correct en volledig zijn ingevoerd in uw account.

Alle websites die u wenst te gebruiken voor de betaaldiensten ingevoerd?

Iedere website die u wenst te gebruiken voor de betaaldiensten dient u in te voeren in uw account.

Heeft u een Zakelijke bankrekening opgegeven?

Het is een wettelijke verplichting dat u gebruik maakt van een zakelijk bankrekeningnummer.
2 Verzamel de onderstaande aan te leveren documenten

Uittreksel Kamer van Koophandel

Deze mogen niet ouder zijn dan 3 maanden en moeten alle pagina’s bevatten.

Geldig legitimatiebewijs van de vennoten, bestuurders en/of commissarissen

Geldig identiteitsbewijs van de vennoten, bestuurders en/of commissarissen.

Kopie bankafschrift of bankomgeving

Een recente kopie van uw bankafschrift (maximaal 1 maand oud) of een recent kopie/printscreen van de internetbankieromgeving (maximaal 1 week oud, hierbij dient de inlogdatum, bankrekening nummer en bedrijfsnaam zichtbaar te zijn). Ook kunt u via een online betaling van 1ct in uw account uw bank identificeren.
Optioneel: Verzamel de onderstaande aan te leveren documenten

Uittreksel Kamer van Koophandel van aanverwante bedrijven

  • Indien één of meer van uw vennoten een organisatie betreft.
  • De uittreksels mogen niet ouder zijn dan 3 maanden, en moet alle pagina’s bevatten.

UBO verklaring & Structuurschema

Indien één of meer vennoten geen natuurlijk persoon betreft en deze meer dan één natuurlijke aandeelhouder heeft.
De UBO (Ultimate Beneficial Owner – de uiteindelijk belanghebbende) verklaring geeft inzage in de persoon of personen die:
  • bij ontbinding van de VOF recht heeft op een aandeel in de gemeenschap van meer dan 25 procent;
  • recht heeft op een aandeel in de winsten van de VOF van meer dan 25 procent;
  • bij besluitvorming ter zake van wijziging van de overeenkomst die ten grondslag ligt aan de VOF of ter zake van de uitvoering van die overeenkomst anders dan door daden van beheer, meer dan 25 procent van de stemmen kan uitoefenen voor zover in die overeenkomst besluitvorming bij meerderheid van stemmen is bedongen; of
  • feitelijk zeggenschap kan uitoefenen over de VOF.
  • Het structuurschema dient hiervan een compleet en duidelijk overzicht te geven.

Geldig legitimatiebewijs van UBO’s, bestuurders en/of commissarissen van niet natuurlijke vennoten

Indien er aandeelhouders, bestuurders en/of commissarissen van niet natuurlijke personen bij uw organisatie betrokken zijn dient u van deze personen een geldig identiteitsbewijs aan te leveren.
3 Uploaden documenten
De aan te leveren documenten kunt u uploaden via uw organisatie dashboard. Het formaat van de bestanden mag PDF/GIF/JPG en PNG zijn en niet meer dan 20MB groot. Tip: maak een duidelijke foto met uw telefoontoestel indien u het document niet in een bestand heeft en/of niet over een scanner beschikt.
4 Organisatie acceptatieproces starten
Zodra u uw account volledig heeft ingevuld en alle documenten heeft ge-upload klikt u op de keuringsbutton in uw account. Binnen 1 werkdag zullen wij uw gegevens verwerken. Bij tussentijdse vragen kunt u uiteraard direct contact met ons opnemen.
5 Compliance organisatie proces
Zodra u verzocht heeft om het keuringsproces te starten gaat onze afdeling Compliance uw account behandelen. Dit proces vergt maximaal 1 werkdag. Hoe dit proces gaat kunt u hier lezen.