Verkoop Notitie API

Met de REST API voor Verkoop Notities kunt u informatie aan gelukte verkopen toevoegen in een later stadium. Deze informatie wordt dan getoond bij de order details in de DigiWallet Backoffice.

HTTP Bearer Authenticatie

Deze API vereist HTTP Bearer authenticatie. (Lees meer...) Dit betekent dat uw verzoeken aan deze API een extra HTTP header met uw organisatie's API sleutel nodig hebben om geaccepteerd te worden.

U kunt uw organisatie's API sleutel vinden in uw Organisatie Dashboard.

Een voorbeeld van de HTTP header is als volgt:

Authorization: Bearer 12a34bc5de67f8g9012345678

RESTful API

Dit is een RESTful API. Dit betekent dat de API het RESTful formaat voor webservices volgt (Lees meer...)

Het respons formaat van deze API's is in (JSON). Een typische respons is een JSON-geëncodeerde array met een status integer om aan te geven of de aanroep gelukt is of niet, en een message string met een beschrijving van wat er is gebeurd.

Naast deze standaard elementen kan een API natuurlijk API-specifieke informatie teruggeven. e.g. transactionID integer voor het maken van een transactie. Of een nested errors array waarin gedetailleerde validatiefouten staan.

De HTTP response codes van de RESTful API's volgen de onderstaande logica:

HTTP Status Code Gebruikt in reactie op
200 (Success) Een succesvol verwerkt verzoek dat ook informatie teruggeeft
201 (Created) Een succesvol verwerkt aanmaak verzoek
202 (Accepted) Een succesvol geaccepteerd job verzoek
400 (Bad Request) Foutieve input parameters / validatiefouten
401 (Unauthorized) Foutieve inloggegevens
404 (Not Found) Object kon niet gevonden worden
405 (Method Not Allowed) Methode is niet ondersteund in deze API
500 (Internal Server Error) Er is een probleem opgetereden in DigiWallet's servers

Aanmaak Methode Maak nieuwe notitie

Om een nieuwe notitie aan te maken, roep de API aan via HTTP POST.

https://api.digiwallet.nl/sale-note

Met de volgende parameters (* = verplicht):

Variabele Toelichting Voorbeeld
outletID* Het outlet ID van de oorspronkelijke transactie. 12345
paymentMethodCode* Aanduidingscode van de betaalmethode van de oorspronkelijke transactie. Gebruik de waarden hieronder:
 • AFP: AfterPay
 • MRC: Bancontact
 • BWI: Bankoverschrijving
 • CRC: Creditcard
 • DRD: Incasso
 • IDE: iDEAL
 • PSC: Paysafecard
 • SOF: SOFORT
IDE
saleID* Het transactienummer van de oorspronkelijke transaction. 12345678
text* Inhoud van de notitie. Final Invoice Number #12345
test Wanneer ingeschakeld hoeft het gegeven saleID niet te bestaan.
Notities worden aangemaakt in een test administratie waarnaar u nog steeds kunt refereren, maar ze zullen niet tonen in de DigiWallet Backoffice.
Merk op dat als uw outlet in test-modus is gezet via het DigiWallet Dashboard, deze parameter automatisch op 1 komt te staan.

Vergeet deze optie niet uit te zetten als de site live gaat. Standaard staat testmode uit.
"1" of "0"

U krijgt dan een JSON-geëncodeerde array terug met de volgende inhoud:

Key Waarde
status 0
message SaleNote successfully created
saleNoteID ID van de aangemaakte notitie

Voorbeeld rauwe respons

{"status":0,"message":"SaleNote successfully created","saleNoteID":12345}


In het geval van één of meer fouten krijgt u een JSON-geëncodeerde array respons met de volgende inhoud:

Key Waarde
status 1
message Validation failed
errors Nested JSON-geëncodeerde array met validatiefouten

Voorbeeld

Key Waarde
saleID Sale not found.
text Text cannot be blank.

Voorbeeld rauwe respons

{"status":1,"message":"Validation failed","errors":{"saleID":["Sale not found."],"text":["Text cannot be blank."]}}

Controleer in geval van fouten of de parameters goed zijn overgenomen uit de documentatie. Als dit het geval lijkt te zijn, neem dan contact op met DigiWallet. Vermeldt de aanroep en de foutmelding.

Update Methode Update bestaande notitie

Om een bestaande notitie bij te werken, roep de API aan via HTTP PATCH.

https://api.digiwallet.nl/sale-note/<outletID>/<saleID>/<paymentMethodCode>/<text>[/<test>]

Met de volgende parameters (* = verplicht):

Variabele Toelichting Voorbeeld
outletID* Het outlet ID van de oorspronkelijke transactie. 12345
paymentMethodCode* Aanduidingscode van de betaalmethode van de oorspronkelijke transactie. Gebruik de waarden hieronder:
 • AFP: AfterPay
 • MRC: Bancontact
 • BWI: Bankoverschrijving
 • CRC: Creditcard
 • DRD: Incasso
 • IDE: iDEAL
 • PSC: Paysafecard
 • SOF: SOFORT
IDE
saleID* Het transactienummer van de oorspronkelijke transaction. 12345678
text* Inhoud van de notitie. Final Invoice Number #12345
test Wanneer ingeschakeld hoeft het gegeven saleID niet te bestaan.
Notities worden aangemaakt in een test administratie waarnaar u nog steeds kunt refereren, maar ze zullen niet tonen in de DigiWallet Backoffice.
Merk op dat als uw outlet in test-modus is gezet via het DigiWallet Dashboard, deze parameter automatisch op 1 komt te staan.

Vergeet deze optie niet uit te zetten als de site live gaat. Standaard staat testmode uit.
"1" of "0"

U krijgt dan een JSON-geëncodeerde array terug met de volgende inhoud:

Key Waarde
status 0
message SaleNote successfully updated
saleNoteID ID van de bijgewerkte notitie

Voorbeeld rauwe respons

{"status":0,"message":"SaleNote successfully updated","saleNoteID":12345}


In het geval van één of meer fouten krijgt u een JSON-geëncodeerde array respons met de volgende inhoud:

Key Waarde
status 1
message Validation failed
errors Nested JSON-geëncodeerde array met validatiefouten

Voorbeeld

Key Waarde
saleID Sale not found.
text Text cannot be blank.

Voorbeeld rauwe respons

{"status":1,"message":"Validation failed","errors":{"saleID":["Sale not found."],"text":["Text cannot be blank."]}}

Controleer in geval van fouten of de parameters goed zijn overgenomen uit de documentatie. Als dit het geval lijkt te zijn, neem dan contact op met DigiWallet. Vermeldt de aanroep en de foutmelding.

Verwijder Methode Verwijder bestaande notitie

Om een bestaande notitie te verwijderen, roep de API aan via HTTP DELETE.

https://api.digiwallet.nl/sale-note/<outletID>/<saleID>/<paymentMethodCode>[/<test>]

De query string parameters kunt u invullen als volgt (* = vereist):

Variabele Toelichting Voorbeeld
outletID* Het outlet ID van de oorspronkelijke transactie. 12345
paymentMethodCode* Aanduidingscode van de betaalmethode van de oorspronkelijke transactie. Gebruik de waarden hieronder:
 • AFP: AfterPay
 • MRC: Bancontact
 • BWI: Bankoverschrijving
 • CRC: Creditcard
 • DRD: Incasso
 • IDE: iDEAL
 • PSC: Paysafecard
 • SOF: SOFORT
IDE
saleID* Het transactienummer van de oorspronkelijke transaction. 12345678
test Wanneer ingeschakeld hoeft het gegeven saleID niet te bestaan.
Notities worden aangemaakt in een test administratie waarnaar u nog steeds kunt refereren, maar ze zullen niet tonen in de DigiWallet Backoffice.
Merk op dat als uw outlet in test-modus is gezet via het DigiWallet Dashboard, deze parameter automatisch op 1 komt te staan.

Vergeet deze optie niet uit te zetten als de site live gaat. Standaard staat testmode uit.
"1" of "0"

U krijgt dan een JSON-geëncodeerde array terug met de volgende inhoud:

Key Waarde
status 0
message SaleNote successfully deleted

Voorbeeld rauwe respons

{"status":0,"message":"SaleNote successfully deleted"}


In het geval van één of meer fouten krijgt u een JSON-geëncodeerde array respons met de volgende inhoud:

Key Waarde
status 1
message Validation failed
errors Nested JSON-geëncodeerde array met validatiefouten

Voorbeeld

Key Waarde
saleID Sale not found.

Voorbeeld rauwe respons

{"status":1,"message":"Validation failed","errors":{"saleID":["Sale not found."]}}

Controleer in geval van fouten of de parameters goed zijn overgenomen uit de documentatie. Als dit het geval lijkt te zijn, neem dan contact op met DigiWallet. Vermeldt de aanroep en de foutmelding.